• Various species of tunicates photographed in the deep cold waters of southern British Columbia.

  Vad gör en marinbiolog?

  Marinbiologi handlar om samspelet mellan marina organismer, men också om hur vattenmiljöns organismer påverkas av människan. Området marinbiologi delas in i två huvudgrupper, beroende av vilken vattenmiljö som avses. Med marinbiologi avses egentligen miljön i saltvatten och för sötvattensmiljön används ordet limnologi. Som marinbiolog kan man specialisera sig på den ena miljön eller jobba inom båda. De flesta marinbiologer jobbar […]

 • Recyclable garbage consisting of glass, plastic, metal and paper.

  Sveriges sophantering

  I Sverige ger befolkningen upphov till 458 kg sopor per person och år, vilket faktiskt är en liten mängd jämfört med många andra länder. En mycket stor del av detta avfall (228 kg per person och år) går till förbränning från vilken energi utvinns. 153 kg per person går till materialåtervinning. Detta betyder att en mycket liten del av soporna […]

 • Business teamwork assembling puzzle pieces create green environtment. Green industry concept

  Civilingenjör med inriktining på energi och miljö

  Är du intresserad av att vara en del i att hitta lösningar till nutidens och framtidens energi- och miljöproblem? Då är detta en intressant utbildning. Studerar du till civilingenjör inom energi och miljö blir du en attraktiv resurs att anställa både i Sverige och utomlands. Den som vill jobba för en hållbar framtid genom tekniken och samtidigt vara säker på […]

 • Sunrise over midsummer night Forrest (Sweden)

  Sveriges miljöarbete

  Sverige är ledande i många internationella frågor och många skulle hävda att dagens miljöarbete är en av de viktigaste. Sveriges riksdag har beslutat att adressera dagens problem med miljö i hopp om att slippa lämna över problematiken till kommande generationer. Sverige har därför utarbetat ett generationsmål som ska leda visionen framåt. Utöver det består också landets miljöarbete av 16 miljökvalitetsmål […]

 • ISO 14001

  ISO 14001

  I vår allt mer miljömedvetna värld finns ett begrepp som kallas miljömanagement, eller miljöledning med ett svenskt ord. Begreppet miljöledning innefattar de metoder och strategier som ett företag eller en organisation använder för att leda och utveckla sitt miljöarbete. Hela detta miljöarbete kallas för miljöledningssystem, och omfattar företagets eller organisationens policyer, mål, instruktioner, mallar, rutiner och annat som rör deras […]

 • Grön IT-utbildning

  Grön IT-utbildning

  De som är utbildade inom IT blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden. De som särskilt eftersöks är de som har en mer praktiskt inriktad IT-utbildning, till exempel från en yrkeshögskola, eftersom dessa personer kommer med färska kunskaper om den nya teknik som används idag. En annan grupp som är särskilt eftertraktad i en mansdominerad bransch är kvinnor, och en tredje […]

 • Solceller

  Solceller

  En solcell kallas också en fotovoltaisk cell, och fungerar genom att man använder halvledare (material som inte leder ström lika bra som en ledare, men inte heller utesluter den som en isolator) som dioder. När dioderna belyses av solljus uppstår elektrisk ström i diodernas backriktning. Anledningen till att man nästan alltid talar som solceller i plural är att varje individuell […]

 • Ekologiska fotavtryck

  Ekologiska fotavtryck

  Människan förbrukar allt mer av jordens resurser. Numera handlar det förmodligen mer om att förslösa resurserna. Lite till mans behöver vi rannsaka användningen av slit och slängprodukter. Kan vi förvara mat i burkar istället för att använda gladpack som vi slänger efter användning? Kan vi gå istället för att åka buss? Borde vi cykla istället för att ta bilen? Kan […]

 • Miljöstudier

  Miljöstudier

  Miljöutsläpp, växthuseffekten och naturkatastrofer är en del av dagens samhälle. Likvärdigt är miljöteknik, klimatsmart transport och förnyelsebara energikällor minst lika, om inte mer, aktuella på dagsordningen. Miljömedvetenhet har aldrig var mer rätt i tiden. Människan har sedan sitt ursprung påverkats av och påverkat naturen och klimatet. Med dagens forskning vet vi vikten av att skapa en värld med fokus på […]

 • Sveriges miljöarbete

  Sveriges miljöarbete

  År 1999 antog Sveriges riksdag 15 miljökvalitetsmål. Det är med andra ord mål som anger hur miljön ska se ut när målåret har nåtts, vilket är 2020 för de flesta målen. De finns en mängd etappmål som måste uppfyllas på vägen till slutmålet och 2005 fick vi dessutom ytterligare ett miljökvalitetsmål. Detta mål inriktade sig på att vi ska ha […]

magazinum