Ekologiska fotavtryck

Människan förbrukar allt mer av jordens resurser. Numera handlar det förmodligen mer om att förslösa resurserna. Lite till mans behöver vi rannsaka användningen av slit och slängprodukter. Kan vi förvara mat i burkar istället för att använda gladpack som vi slänger efter användning? Kan vi gå istället för att åka buss? Borde vi cykla istället för att ta bilen? Kan vi ta tåget istället för att flyga under semestern eller i tjänsten?

En sak är säker, vi lämnar alla ekologiska fotavtryck efter oss.

 

Ekologiska fotavtryck
Vad är då ekologiska fotavtryck? Det är ett sätt att uttrycka och beskriva den mänskliga miljöbelastningen. När ekologiska fotavtryck debatteras i samband med samtal om klimatförändringar åsyftas vanligtvis hur stort koldioxidutsläpp en person eller en händelse ger upphov till. Utsläppet kan uppstå vid till exempel en flygresa som man sedan kan kompensera för genom klimatkompensation.

 

Så beräknas ekologiska fotavtryck
Då man beräknar ekologiska fotavtryck använder man sig av

I beräkningar av det ekologiska fotavtrycket utgår man inte från konkreta spår i naturen utan man använder av befintlig statistik över konsumtion och produktion. Med statistiken som utgångspunkt görs sedan en skattning av planetens förnyelsebara förmåga. Det vill säga vilka resurser går åt för att framställa allt det som vi konsumerar och vad behövs för att absorbera det avfall som bildas.

Den intresserade kan följa WWF som i en rapport, kallad Living Planet Report berättar om utveckling globalt.Ekologiska fotavtryck 1

 

Så här kan man minska avtrycket
Gå över till grön el, exempelvis producerat med vindkraft och/eller annan förnyelsebar kraft.

Installera gärna en jordvärmepump i huset. Om möjligt arbeta på distans en dag i veckan om ditt arbete medger det. Under sommaren kan man ersätta en fjärdedel av sin mat eller mer, med hemodlat, bladgrönt som insamlats eller odlats under perioden eller varför inte det man fiskat.

Låt proffsen göra en dieseltrim på din bil om du använder diesel som bränsle. Det är också det ett sätt att minska det ekologiska fotavtrycket.Gör ett seriöst försök att planera matinköpen och framförallt ta för vana att minska livsmedelsavfallet. Ha som mål att reducera konsumtionen av nötkött rejält, upp till eller mer än med 50 procent. Fullgoda, om inte bättre, alternativ till nötkött är vildfångad fisk och/eller baljväxter.

Minska ditt ekologiska fotavtryck – du med!

magazinum