Grön IT-utbildning

De som är utbildade inom IT blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden. De som särskilt eftersöks är de som har en mer praktiskt inriktad IT-utbildning, till exempel från en yrkeshögskola, eftersom dessa personer kommer med färska kunskaper om den nya teknik som används idag. En annan grupp som är särskilt eftertraktad i en mansdominerad bransch är kvinnor, och en tredje grupp som rekryterarna söker särskilt efter är de som förutom sin IT-utbildning också har en bakgrund inom service, eftersom IT-yrket ställer allt högre krav på servicekänsla, samarbetsförmåga och social kompetens. Om du tillhör en av de grupperna, och vill satsa på en karriär inom IT, kan du gå en IT-utbildning hos Addskills.se.computer-cable-620285_640

En fjärde grupp som sannolikt kommer att märka att just deras specialkompetens är eftertraktad inom en snar framtid är de som utbildar sig med specialisering inom grön IT. Eftersom datorer och teknik spelar en så stor roll i vårt samhälle idag är det viktigt att man inkluderar IT när man talar om hållbar utveckling. Att arbeta med grön IT handlar framförallt om att på olika sätt begränsa energiförbrukningen. Det kan man till exempel göra genom att skapa grönare hårdvara, genom att skapa och använda effektivare datacenter och genom att tillämpa ett grönt tänkande när man utvecklar programvara. Grön IT handlar också om att utveckla program och komponenter som möjliggör energisparande aktiviteter som virtuella möten (vilket sparar bränsle för resor) och distanshandelsverktyg. Med dagens debatt om hållbar utveckling och den allt mer ökande medvetenheten i samhället om att vi måste vidta åtgärder för att rädda vår miljö, kommer de personer med kompetens inom grön IT att bli bland de mest attraktiva arbetssökandena på marknaden. Deras kompetens passar till exempel perfekt vid upphandling av IT-tjänster inom en organisation eller ett företag, eftersom de kan avgöra vilka lösningar som gör organisationens arbete mest hållbart.

Ett universitet som erbjuder utbildning inom grön IT är Uppsala universitet. Under en kurs på 7,5 poäng, som heter ”Grön IT i hållbar utveckling”, ges eleverna under seminarier och föreläsningar bland annat förståelse för vad begreppet ”grön IT” innebär, och hur de kan relatera det till hållbar utveckling och till teknik.

magazinum