ISO 14001

I vår allt mer miljömedvetna värld finns ett begrepp som kallas miljömanagement, eller miljöledning med ett svenskt ord. Begreppet miljöledning innefattar de metoder och strategier som ett företag eller en organisation använder för att leda och utveckla sitt miljöarbete. Hela detta miljöarbete kallas för miljöledningssystem, och omfattar företagets eller organisationens policyer, mål, instruktioner, mallar, rutiner och annat som rör deras miljöarbete.pencils-447478_960_720

De företag som vill kan få sitt miljöledningssystem certifierat enligt vad som idag är den internationella standarden för miljöledningssystem, ISO 14001. ISO 14001 är den del av ISO 14000-serien som rör kravstandarden. För att ett miljöledningssystem ska bli godkänt enligt denna standard måste företagets eller organisationens arbete med miljö bland annat innehålla planering, genomförande, uppföljning och kontinuerliga åtgärder för att förbättra företagets eller organisationens miljöarbete. Dessa grundläggande krav specificeras i ISO 14001 i 55 stycken så kallade ”skall-krav”, som anses vara komponenter som behövs för ett lyckat miljöledningsarbete. De övriga standarderna som finns i ISO 14000-serien är mer vägledande, som en hjälp för hur man kan utforma miljöledningssystemet. Tanken med de 55 skall-kraven är att man kan uppfylla dem på olika sätt. Detta för att företag i olika branscher, som således har olika miljöpåverkan, ändå ska kunna certifieras. En faktor är till exempel hur stort företaget är. Ett mindre företag har mindre krav på dokumentation, och komplexiteten är inte lika stor. ISO utgår med andra ord inte från en viss nedre gräns för miljöpåverkan som ett företag måste uppnå för att certifieras, utan snarare från att företaget ständigt utvecklar sitt miljöarbete för att förbättra sin miljöpåverkan. Vissa grundkrav finns dock fortfarande. Ett av dem är att företaget eller organisationen ska använda den bästa möjliga tekniken där det är ekonomiskt möjligt.

För att ett företag eller organisation ska certifieras granskas det av ett oberoende certifieringsorgan. Detta organ tittar på hela verksamheten, och det gäller därför att miljöarbetet är genomgående. Ett område av en organisations verksamhet där många kanske glömmer att tänka på miljön är till exempel när man flyttar till nya lokaler. Där gäller det att tänka miljömedvetet i valet av packning, i valet av flyttfirma och i valet av flyttstädning. För det sistnämnda kan man vända sig till Qleano.se.

magazinum