Miljöstudier

Miljöutsläpp, växthuseffekten och naturkatastrofer är en del av dagens samhälle. Likvärdigt är miljöteknik, klimatsmart transport och förnyelsebara energikällor minst lika, om inte mer, aktuella på dagsordningen. Miljömedvetenhet har aldrig var mer rätt i tiden. Människan har sedan sitt ursprung påverkats av och påverkat naturen och klimatet.

Med dagens forskning vet vi vikten av att skapa en värld med fokus på hållbar utveckling. Efterfrågan på personal med miljöutbildning har aldrig varit större och förväntas bara växa. Miljömedvetenhet är en nödvändighet och eftersökt inom dagens alla yrken och arbetsmarknader. Det finns ett brett utbud av miljöutbildningar för att tillgodose det stora behovet. Vi vägleder dig genom några av dem större universiteten och högskolorna som erbjuder miljöutbildningar.

Högskolor och universitet
Chalmers tekniska högskola (CTH) är en anrik skola med stort fokus på miljö och energi. De har förstått vikten av att integrera miljökunskap inom alla olika utbildningar. Alla studenter på CTH läser minst 7,5 poäng inom miljö och hållbar utveckling under sina respektive utbildningsprogram. CTH är kända för sina mastersprogram för ingenjörer inom energi och miljöteknik. Utbildningarna syftar till att skapa en grundlig förståelse för miljöfrågor inom näringslivet och på en samhällsnivå. Förnyelsebara energikällor, miljöteknik, industriell ekologi är några av de kunskapsområden som tas upp.

Ett annat universitet med fokus på detta utvecklande och framtidsskapande ämne är Uppsala Universitet. De har ett brett utbud av utbildningar på grund- och mastersnivå med miljöprofil för blivande samhällsvetare, naturvetare, civilingenjörer, jurister och ekonomer. Med dagens klimatförändringar uppger universitet att de med utbildningarna vill uppmuntra till miljökunskap, nya tankesätt, banbrytande teknik för att skapa en hållbar utveckling.

Linköpings Universitet har ett flertal utbildningar inom miljö och natur, och har bland annat utsetts till världens tolfte bästa miljöuniversitet år 2012. Universitetet utmärker sig speciellt för sitt miljövetarprogram. Det är ett tvärvetenskapligt program som syftar till att ge en bred kompetens att hantera olika miljöproblem. Programmet synliggör kopplingen mellan natur och samhälle med avsikt att förebygga och åtgärda miljöproblem.

Framtidsyrken
Det finns fler än de ovan nämnda universiteten och högskolorna som erbjuder kvalitativa utbildningar med miljöprofil. Detta intressanta studiefokus går att finna på de flesta håll i landet. Efter avslutade miljöstudier kan du arbeta med hållbar utveckling och miljö- och naturresursfrågor inom flera olika yrkesområden. Miljöutbildning efterfrågas inom flera yrkeskårer och har en tydlig plats i dagens och framtidens arbetsmarknad. Utbildning med miljöprofil kan bland annat leda till miljöjobb såsom biogasprojektör, miljövetare, ekorådgivare och energiplanerare.

Miljöstudier 1

magazinum