Miljöutbildningskurser

Sverige har alltid varit ett land som ligger i framkant när det gäller miljötänk och förebyggande åtgärder. Anledningen till detta är att vi även har tillgång till miljökurser och miljöutbildningar av hög kvalité. Det är inte bara ungdomar och studenter som kan ta del av denna kunskap, det finns även föreläsningar och kurser för företag och privatpersoner. Många företag tar sitt ansvar och minskar sin miljöpåverkan så mycket de kan. Ett exempel är Ikea i Borlänge som genom sitt miljöarbete blivit den mest energisnåla Ikeabutiken i Sverige. I dagsläget erbjuds det en mängd olika kurser från många olika företag. I denna artikel kommer vi gå in lite närmare på det.

 

Att välja rätt
När man väljer kurs måste man alltid ha i åtanke vad det är man vill få ut utav den. Handlar det om att uppdatera sina kunskaper när det gäller lagar och krav för just er bransch? Är det en informativ kurs om hur just ni kan minska på miljöpåverkningen? Att kunna skräddarsy en kurs för just ert företag kan vara bra, men är inte alltid ett krav. Ännu en faktor att ha i åtanke är var man vill ha kursen. Har du möjlighet att besöka Göteborg så kan man utbilda sig genom ekocentrum, en stiftelse som erbjudit miljökurser sedan 1993. De har Sveriges största permanenta miljöutställning och erbjuder miljö- och CSR-utbildningar.

 

Ett företag som erbjuder skräddarsydda miljökurser är Trapezia. De är ett oberoende miljökonsultföretag med kunskaper inom bland annat biologi och ekotoxikologi. Det kanske inte är möjligt att ha en kurs på plats med en föreläsare, då kan en internetkurs vara aktuell. Även här finns det många olika företag som erbjuder sina tjänster. Företaget Preducto erbjuder olika typer av kurser som man kan delta i via nätet.

 

Att anordna rätt
Att ha en kurs inom företaget är inte alltid så lätt som det låter. Oberoende av hur stort ditt företag är, om det ska samköras med andra företag eller om det helt enkelt bara är väldigt många personer som ska delta så måste det vara bra organiserat. Att koordinera eller anordna ett event eller en konferens innebär att många delar måste klaffa, och då kan Eventlogic vara ett bra verktyg för dig.

 

Du kan få färdiga ”recept” på hur andra har anordnat liknande event, tillsammans med information om deras leverantörer, lokaler eller andra viktiga delar i eventet som de använt. Du kan även skapa en enkel presentation för eventet som du kan visa din chef eller kund på ett enkelt sätt. Med Eventlogic kan du samordna alla inblandade aktörer på ett strukturerat sätt, vilket är en förutsättning om man vill hålla i ett lyckat event.

Miljöutbildningskurser 2

magazinum