Solceller

En solcell kallas också en fotovoltaisk cell, och fungerar genom att man använder halvledare (material som inte leder ström lika bra som en ledare, men inte heller utesluter den som en isolator) som dioder. När dioderna belyses av solljus uppstår elektrisk ström i diodernas backriktning. Anledningen till att man nästan alltid talar som solceller i plural är att varje individuell cell ger en ganska låg spänning. Därför seriekopplas nästan alltid cellerna så att de bildar solpaneler.Solar_cell

Historiskt sett har solceller varit mycket dyra, vilket har lett till att de inte har använts i någon större utsträckning. Istället har bruket av solceller varit begränsat till platser som inte täcks av elnätet, till exempel avlägsna sommarstugor, satelliter och fyrar. Solceller har också använts för att till exempel ladda mobiltelefoner och bärbara datorer. På senare år har dock priset sjunkit kraftigt, dels som en följd av att tekniken har utvecklats, dels för att produktionskapaciteten i världen har byggts ut. Dessutom kan man sedan 2009 få ett statligt stöd för installation av solceller. Detta har lett till att solcellsmarknaden i Sverige långsamt har gått framåt. Under 2011 kunde man se en försiktig framgång jämfört med året innan: 2010 installerades 2,7 MW solceller i landet, medan det installerades 4,3 MW under 2011. Det utgjorde då ungefär en tredjedel av den sammanlagda kapaciteten solceller som fanns installerat i Sverige: 15,75 MW. Detta kan jämföras med den totala solcellskapaciteten som fanns installerad i världen i slutet av 2011: ungefär 64 GW. Sedan år 2000, då priset på solpaneler började sjunka, har marknaden vuxit med ungefär 40 %. Om det är en utveckling som fortsätter finns det med andra ord goda utsikter för att allt mer av Sveriges elektricitet kan produceras lokalt via solceller.

Om man är så miljömedveten att man har installerat solceller på sin villa tycker man antagligen om naturen och att tillbringa tid i naturen. Det perfekta tillskottet till tomten är då en utomhusdusch, som för en så nära naturen och sommaren man kan komma. Glädjande är då att det finns en utomhusdusch vars varmvattenberedare drivs av solceller. På det sättet kan man kombinera det bästa av två världar. Du kan köpa en utomhusdusch med solcellsvarmvattenberedare på Buildor.se.

magazinum