Sveriges miljöarbete

Sverige är ledande i många internationella frågor och många skulle hävda att dagens miljöarbete är en av de viktigaste. Sveriges riksdag har beslutat att adressera dagens problem med miljö i hopp om att slippa lämna över problematiken till kommande generationer. Sverige har därför utarbetat ett generationsmål som ska leda visionen framåt. Utöver det består också landets miljöarbete av 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Ambitionen är att både generationsmålet och kvalitetsmålen ska vara färdiga år 2020. Det finns ett mål som man räknat ut kommer ta lite längre tid och det är målet om begränsad miljöpåverkan som har ett slutdatum år 2050.

askenberg2.se

Miljökvalitetsmålen

Sitter du bekvämt i din soffa ch funderar på vad Sverige miljöarbete innebär rent konkret? Miljökvalitetsmålen vägleder det dagliga arbetet och gör det enklare att färdigställa hur effektivt landets miljöarbete är. Genom att bocka av de 16 miljökvalitetsmålen får vi också ett hum om vi rimligen kommer kunna klara av målen innan 2020. Redan den 28 april 1999 beslutade Riksdagen om femton punkter och i 2005 tillkom ytterligare en punk på listan: biologisk mångfald. Vilka är då de 16 punkterna och kan du som privatperson hjälpa till att uppnå dem? Ett urval av punkterna: Frisk luft, ingen övergödning, levande skogar, giftfri miljö och hav i balans samt levande kust och skärgård. Alla dessa punkter kommer med en mer utarbetad förklaring till vad punkten innebär. Under punkten Frisk luft finns exempelvis tio preciseringar, en av dem är att halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter luft. Andra ämnen har liknande begränsningar.

Vad kan vi göra?

När man tittar närmare på de 16 miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan det vara lätt att känna sig avskärmad. Hur mycket bensen släpper du ut per dag eller år? Det mesta handlar dock om att se sig själv som en bidragande faktor och det finns massor av saker som du kan göra för att bidra till Sveriges miljöarbete. Du kan bland annat använda dig mer av kollektivtrafik och på det sättet minska utsläpp och föroreningar i luften. På det sättet bidrar du aktivt till att klara av punken Frisk luft. Under kortare sträckor kan du skicka motordrivna fordon helt och exempelvis cykla, något som gör gott både för kropp och miljö. Har du skräp hemma? Bränn inte upp det och bidra till farliga partiklar i luften. Åk istället till närmaste miljöstation och passa på att lämna av andra saker i hemmet som du inte längre använder dig utav. Många bäckar små gör en stor å.

magazinum