Sveriges miljöarbete

År 1999 antog Sveriges riksdag 15 miljökvalitetsmål. Det är med andra ord mål som anger hur miljön ska se ut när målåret har nåtts, vilket är 2020 för de flesta målen. De finns en mängd etappmål som måste uppfyllas på vägen till slutmålet och 2005 fick vi dessutom ytterligare ett miljökvalitetsmål. Detta mål inriktade sig på att vi ska ha ett rikt djur- och växtliv med stor biologisk mångfald och variation.

Vilka är dessa miljökvalitetsmål då?
De olika målen är bland annat att ha en begränsad klimatpåverkan, frisk luft och bara naturlig försurning. Hela listan finns att se här.

Trots att vi är så duktiga och strukturerade i Sverige så har det konstaterats redan 2008 att vi inte kommer att nå alla målen i tid. Miljöarbetet går för långsamt helt enkelt och det behövs mer resurser för att nå målen i tid.

Naturvårdsverket har sammanställt en lista på våra miljömål, samt om vi kan nå dessa mål med de beslutade eller planerade styrmedlen vi har idag. I de flesta fallen är de tyvärr fortfarande inte möjligt ännu, men detta ändras för varje ny regering som kommer till makten.

Även företagen i Sverige tar sitt miljöansvar och gör sitt bästa för att bidra med sitt strå till stacken. Det är däremot inte bara regeringen och näringslivet som ansvarar för att även nästa generation kan njuta av den svenska naturen. Det gör vi allihop och alla våra val påverkar.

 

Hur kan jag hjälpa till?
Det finns många sätt att hjälpa till och om alla gör något litet så kommer det i längden hjälpa oss allihop. Många bäckar små som man brukar säga. Att vara miljömedveten betyder inte att du behöver lägga om hela din livsstil, bara att du väljer annorlunda då och då. Det finns flera saker du kan göra för att minska din miljöpåverkan som till exempel:

  • Använda kollektivtrafiken eller cykla istället för att åka bil
  • Samåka med någon om du ändå måste använda bilen
  • Använda lågenergilampor
  • Sänka innetemperaturen med ett par grader
  • Handla närproducerade varor

Du kan säkert komma på fler saker som du och din familj kan göra för att Sverige ska förbli lika vackert även i framtiden.

Sveriges miljöarbete 1

magazinum