Sveriges sophantering

I Sverige ger befolkningen upphov till 458 kg sopor per person och år, vilket faktiskt är en liten mängd jämfört med många andra länder. En mycket stor del av detta avfall (228 kg per person och år) går till förbränning från vilken energi utvinns. 153 kg per person går till materialåtervinning. Detta betyder att en mycket liten del av soporna i Sverige måste deponeras – alltså föras till soptippen. Så lite som 3 kg per person hanteras på detta sätt. Vår sophantering har faktiskt skötts så bra att vi måste importera sopor.

Svenska sopor räcker inte till

En stor del av soporna från Sveriges hushåll används till att producera energi, men detta är inte tillräckligt för det energibehov som finns. El och värme produceras då soporna bränns. Tre ton avfall ger faktiskt upphov till lika mycket energi som ett ton olja gör. sopimporten till Sverige ökar kraftigt och ungefär hälften får vi från Norge, men avfall importeras också från till exempel Irland och Storbritannien. På ett år kan vi i Sverige bränna så mycket som två miljoner ton utländskt avfall. Många ser det som en mycket positiv sak att bränna soporna istället för att samla dem på soptippar.

Sopor är billigare än olja

Tre ton sopor kan producera lika mycket energi som ett ton olja. Redan detta låter fantastiskt, men om man funderar närmare på det blir det ännu bättre. Det är nämligen så att olja är mycket dyrt att importera, medan import av sopor inte kostar någonting. Sopor kostar till och med mindre än ingenting, eftersom Sverige får betalt för att importera sopor. Vi kan på ett år få så mycket som 800 miljoner kronor för importen av sopor från olika länder. Förbränningen och importen av sopor är med andra ord en mycket lukrativ affär. Även om detta kan låta perfekt för alla parter har det hörts kritik mot exempelvis risken att tungmetaller sprids i samband med förbränningen.

magazinum